ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΟΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΕΦΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ